ประกาศจากสภาเทคนิคการแพทย์

การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน ประกาศจากสภาเทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตรอบ 2/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบพร้อมทั้งเงื่อนไขการเข้าสอบให้ครบถ้วนหากทีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณชลกนก ทองร้อยยศ เบอร์โทรศัพท์ 02-026-6491 ต่อ 107

ประกาศจากสภาเทคนิคการแพทย์

ประกาศผลสอบความรู้เทคนิคการแพทย์รอบที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติม

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศผลการสอบความรู้ทางเทคนิคการแพทย์รอบ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครสอบรอบ ๑/๒๕๖๕ ที่ติดโควิด ๑๙ ผู้ที่สอบผ่านสามารถขอขึ้นทะเบียนโดยยื่นหลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศนี้