July 2023

ประกาศจากสภาเทคนิคการแพทย์

สมัครโครงการ Lab Anywhere คลินิกเทคนิคการแพทย์

โครงการ LAb Anywhere คลินิกเทคนิคการแพทย์ เป็นความร่วมมือระหว่างสภาเทคนิคการแพทย์กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สามารถดาวโหลดไฟล์เพื่อดูรายละเอียดโครงการและวิธีสมัครเข้าร่วมโครงการตามไฟล์แนบ