การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ช่องทางการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปี 2567

คำแนะนำ

1.    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีอายุ 5 ปี ตามที่ระบุไว้สามารถยื่นขอต่ออายุได้ภายใน 180 วัน (6 เดือน) ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

2.     สมาชิกจะต้องมีคะแนน CMTE 50 คะแนนขึ้นไปในวงรอบการต่ออายุใบอนุญาต

3.     สมาชิกสามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตได้ทาง One Platform Application

4.     เมื่อสภาเทคนิคการแพทย์ได้ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  สภาจะดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต ภายใน 30 วันทำการ

5.     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับจริง จะจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 90 วันทำการ

6.     หากมีข้อสงสัยสอบถาม สามารถติดต่อทาง Line: @259iisql หรือ โทร 092-849-8510

 

คำแนะนำสำหรับรูปถ่าย

o  สวมเสื้อสุภาพมีแขน เช่น ชุดข้าราชการปกติขาว หรือชุดสีกากี เสื้อกาวน์สั้นตราสภาเทคนิคการแพทย์ ชุดสูทสุภาพ เสื้อคอไม่ลึก ไม่กว้างเกินไป ไม่เปิดไหล่ ไม่ใส่เสื้อยืด ไม่สวมครุยที่ไม่ใช่วุฒิทางเทคนิคการแพทย์

o  ภาพถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวท่าปกติ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เห็นหน้าชัดเจน ไม่ใส่แว่นตาดำ ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่รับภาพถ่ายท่ายืนที่ตัดเหลือครึ่งตัว

 

การต่ออายุผ่านระบบ One Platform Application

ท่านสามารถติดตั้งและต่ออายุใบอนุญาตด้วยระบบแอพ One platform ด้วยการติดตั้งจากการแสกน QR Code เท่านั้นและใช้หมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ในการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ