การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ช่องทางการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปี 2566

คำแนะนำ

1.     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีอายุ 5 ปี ตามที่ระบุไว้สามารถยื่นขอต่ออายุได้ภายใน 180 วัน (6 เดือน) ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

2.     สมาชิกจะต้องมีคะแนน CMTE 50 คะแนนขึ้นไปในวงรอบการต่ออายุใบอนุญาตสามารถตรวจสอบคะแนนได้ที่ http://mtc.or.th

3.     สมาชิกสามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตได้ 2 ช่องทางได้แก่

1)    ทางไปรษณีย์

2)    ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

4.     เมื่อสภาเทคนิคการแพทย์ได้ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  สภาจะดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต ภายใน 30 วันทำการ โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ http://mtc.or.th

5.     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับจริง จะจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 90 วันทำการ

6.     หากมีข้อสงสัยสอบถาม สามารถติดต่อทาง Line: @259iisql หรือ โทร 092-849-8510

ช่องทางไปรษณีย์

1.     ให้สมาชิกคลิกที่ลิงค์ http://www.mtc.or.th/lic_ext_input.php เพื่อยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตและพิมพ์ใบชำระเงิน

2.     กรอกเอกสาร คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์” (สทนพ.21) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://mtcouncil.org/download/form-21 แนบหลักฐานประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาต ดังนี้

2.1.   สทนพ.21 ที่กรอกรายละเอียดแล้ว ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

2.2.   ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัวท่าปกติ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวนอีก 2 รูป โปรดดูคำแนะนำ เรื่องภาพถ่ายด้านล่าง

2.3.   แนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมของธนาคาร หรือการโอนเงิน ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายแสดงและ พิมพ์ได้จากระบบ

2.4.   ซองเอกสารขนาด A4 ที่ระบุ ชื่อ ที่อยู่ ให้ส่งกลับพร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

2.5.   หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์เท่านั้น (ถ้ามี) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://mtcouncil.org/download/form-13

ส่งเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตฯ มาที่ สภาเทคนิคการแพทย์ อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 6 ปากซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (วงเล็บมุมซองว่า “ต่ออายุใบอนุญาต”)

ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1.     สมาชิกตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสมาชิกในระบบ http://mtc.or.th/ ให้เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สภาเทคนิคการแพทย์จะติดต่อเพื่อแจ้งสถานะการต่ออายุใบอนุญาตและจัดส่งเอกสารตามหมายเลขโทรศัพท์ อีเมลและที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบสมาชิกเท่านั้น

2.     ให้สมาชิกคลิกที่ลิงค์ http://www.mtc.or.th/lic_ext_input.php เพื่อยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตและพิมพ์ใบชำระเงิน

3.     แนบไฟล์หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมของธนาคาร หรือการโอนเงิน ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายแสดงและ พิมพ์ได้จากระบบ

4.     แนบไฟล์รูปภาพมีขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า 437 pixels และยาวไม่ต่ำกว่า 577 pixels และความละเอียดไม่น้อยกว่า 96 dpi สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของภาพถ่ายได้ที่ https://tools.knowledgewalls.com/image-size-finder

5.     ส่งมาที่ [email protected] โดยใช้ชื่อหัวข้ออีเมลว่า ต่ออายุใบอนุญาต 2566 ท.น.xxxxx”

6.     แนบหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์เท่านั้น (ถ้ามี) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://mtcouncil.org/download/form-13

7.     ใบอนุญาตจะจัดส่งทางที่อยู่สำหรับส่งเอกสารที่ระบุในระบบสมาชิก กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนยื่นขอต่ออายุ

คำแนะนำสำหรับรูปถ่าย

o  สวมเสื้อสุภาพมีแขน เช่น ชุดข้าราชการปกติขาว หรือชุดสีกากี เสื้อกาวน์สั้นตราสภาเทคนิคการแพทย์ ชุดสูทสุภาพ เสื้อคอไม่ลึก ไม่กว้างเกินไป ไม่เปิดไหล่ ไม่ใส่เสื้อยืด ไม่สวมครุยที่ไม่ใช่วุฒิทางเทคนิคการแพทย์

o  ภาพถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวท่าปกติ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เห็นหน้าชัดเจน ไม่ใส่แว่นตาดำ ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่รับภาพถ่ายท่ายืนที่ตัดเหลือครึ่งตัว

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับทางต่ออายุทางไปรษณีย์

o  ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2.5 x 3 เซนติเมตร อนุโลมได้ให้ไม่เกิน 2 นิ้ว พิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับภาพถ่ายเท่านั้น

o  ภาพถ่ายจำนวน 2 รูปที่นอกเหนือจากติดคำขอ ไม่ควรเขียนชื่อดันหลังด้วยหมึก จะทำให้เปื้อน ให้ใช้ดินสอแทน การบรรจุให้ใส่ซองพลาสติก หรือห่อกระดาษ แทนการเย็บด้วยลวดกระดาษหรือคลิปเหล็ก

การต่ออายุผ่านระบบ One Platform Application

ท่านสามารถติดตั้งและต่ออายุใบอนุญาตด้วยระบบแอพ One platform ด้วยการติดตั้งจากการแสกน QR Code เท่านั้นและใช้หมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ในการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ