โครงการอบรม MTC-LA 2567

สภาเทคนิคการแพทย์
ขอเชิญท่านผู้สนใจสมัครเข้าอบรม “หลักสูตรอบรมมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2567” 🧑‍🔬

🧬 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่

https://mtc-onebinar.one.th

✅ เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

📬 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
📲 การลงทะเบียน : 092-250-4230 (คุณศุภกฤต), 065-507-4539 (คุณอภิสรา), 093-124-2006 (คุณมนัสวีกรานต์)

📄 รายละเอียดการอบรม : 02-026-6491 ต่อ 104 (คุณสารัตน์)