ความรู้สำหรับประชาชน

ความรู้สำหรับประชาชน

การตรวจเลือดสด หยดเดียว วินัจฉัยโรคได้จริงหรือไม่

ตรวจเลือดสดหยดเดียว วินิจฉัยโรคได้จริงหรือหลอก ข้อคิดเห็นจากอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาวิชาการ จากกรณีข่าวฮอตเกี่ยวกับการตรวจเลือดสดเพียงหยดเดียว (Live Blood Cell Analysis: LBA) ก็สามารถรับรู้ถึงสภาวะโรคต่างๆ ที่ผู้ป่วยเป็นแล้ว แถมซ้ำหลังกินวัตถุเสริมอาหารบางอย่างที่บริษัทแนะนำเข้าไป ไม่กี่ชั่วโมงอาการโรคต่างๆก็กลับดีขึ้นทันตาเห็น!!  การตรวจวินิจฉัยโรคแบบนี้ประชาชนควรจะเชื่อหรือไม่  เป็นเรื่องของ “วิชาการลวงโลก”