likit

ประกาศจากสภาเทคนิคการแพทย์

รวมประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการวาระที่ 7

Order By:Publish DateTitleUpdate DateDownloadsViews Order:DescendingAscending Apply Filter ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง 3.01 MB 359 Downloads January 22,

ประกาศจากสภาเทคนิคการแพทย์

ประกาศการการเลือกตั้ง การลงคะแนนและการนับคะแนนกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ ๗

ขอเชิญสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ทุกท่านลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาฯ วาระที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๖๙) ผ่านช่องทาง E-voting หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ https://confirm-mtc.iapp.co.th ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน ประกาศจากสภาเทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตรอบ 2/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบพร้อมทั้งเงื่อนไขการเข้าสอบให้ครบถ้วนหากทีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณชลกนก ทองร้อยยศ เบอร์โทรศัพท์ 02-026-6491 ต่อ 107

ความรู้สำหรับประชาชน

การตรวจเลือดสด หยดเดียว วินัจฉัยโรคได้จริงหรือไม่

ตรวจเลือดสดหยดเดียว วินิจฉัยโรคได้จริงหรือหลอก ข้อคิดเห็นจากอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาวิชาการ จากกรณีข่าวฮอตเกี่ยวกับการตรวจเลือดสดเพียงหยดเดียว (Live Blood Cell Analysis: LBA) ก็สามารถรับรู้ถึงสภาวะโรคต่างๆ ที่ผู้ป่วยเป็นแล้ว แถมซ้ำหลังกินวัตถุเสริมอาหารบางอย่างที่บริษัทแนะนำเข้าไป ไม่กี่ชั่วโมงอาการโรคต่างๆก็กลับดีขึ้นทันตาเห็น!!  การตรวจวินิจฉัยโรคแบบนี้ประชาชนควรจะเชื่อหรือไม่  เป็นเรื่องของ “วิชาการลวงโลก”

ประกาศจากสภาเทคนิคการแพทย์

ประกาศผลสอบความรู้เทคนิคการแพทย์รอบที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติม

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศผลการสอบความรู้ทางเทคนิคการแพทย์รอบ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครสอบรอบ ๑/๒๕๖๕ ที่ติดโควิด ๑๙ ผู้ที่สอบผ่านสามารถขอขึ้นทะเบียนโดยยื่นหลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศนี้