ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตรอบ 2/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบพร้อมทั้งเงื่อนไขการเข้าสอบให้ครบถ้วนหากทีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณชลกนก ทองร้อยยศ เบอร์โทรศัพท์ 02-026-6491 ต่อ 107

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these