ประกาศผลสอบความรู้เทคนิคการแพทย์รอบที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติม

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศผลการสอบความรู้ทางเทคนิคการแพทย์รอบ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครสอบรอบ ๑/๒๕๖๕ ที่ติดโควิด ๑๙ ผู้ที่สอบผ่านสามารถขอขึ้นทะเบียนโดยยื่นหลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศนี้

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these