การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน

การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน ประกาศจากสภาเทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตรอบ 2/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบพร้อมทั้งเงื่อนไขการเข้าสอบให้ครบถ้วนหากทีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณชลกนก ทองร้อยยศ เบอร์โทรศัพท์ 02-026-6491 ต่อ 107