2022

การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน ประกาศจากสภาเทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตรอบ 2/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบพร้อมทั้งเงื่อนไขการเข้าสอบให้ครบถ้วนหากทีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณชลกนก ทองร้อยยศ เบอร์โทรศัพท์ 02-026-6491 ต่อ 107

ความรู้สำหรับประชาชน

การตรวจเลือดสด หยดเดียว วินัจฉัยโรคได้จริงหรือไม่

ตรวจเลือดสดหยดเดียว วินิจฉัยโรคได้จริงหรือหลอก ข้อคิดเห็นจากอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาวิชาการ จากกรณีข่าวฮอตเกี่ยวกับการตรวจเลือดสดเพียงหยดเดียว (Live Blood Cell Analysis: LBA) ก็สามารถรับรู้ถึงสภาวะโรคต่างๆ ที่ผู้ป่วยเป็นแล้ว แถมซ้ำหลังกินวัตถุเสริมอาหารบางอย่างที่บริษัทแนะนำเข้าไป ไม่กี่ชั่วโมงอาการโรคต่างๆก็กลับดีขึ้นทันตาเห็น!!  การตรวจวินิจฉัยโรคแบบนี้ประชาชนควรจะเชื่อหรือไม่  เป็นเรื่องของ “วิชาการลวงโลก”

ประกาศจากสภาเทคนิคการแพทย์

ประกาศผลสอบความรู้เทคนิคการแพทย์รอบที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติม

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศผลการสอบความรู้ทางเทคนิคการแพทย์รอบ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครสอบรอบ ๑/๒๕๖๕ ที่ติดโควิด ๑๙ ผู้ที่สอบผ่านสามารถขอขึ้นทะเบียนโดยยื่นหลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศนี้