ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ให้บริการเวชศาสตร์จีโนมด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 2565

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ให้บริการเวชศาสตร์จีโนมด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 2565

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these