12 สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9
เข้าสู่เว็บไซต์ สภาเทคนิคการแพทย์  |   ร่วมลงนามถวายความอาลัย