สมัครโครงการ Lab Anywhere คลินิกเทคนิคการแพทย์

โครงการ LAb Anywhere คลินิกเทคนิคการแพทย์ เป็นความร่วมมือระหว่างสภาเทคนิคการแพทย์กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สามารถดาวโหลดไฟล์เพื่อดูรายละเอียดโครงการและวิธีสมัครเข้าร่วมโครงการตามไฟล์แนบ

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these