Hot News

ขยายเวลาด่วน!!! การรับสมัคร การอบรม MTC-LA 07 รุ่น 1 และ MTC-LA 08 รุ่น 1 จ.กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มกราคม 2558

ขยายเวลาด่วน!!! การรับสมัครหลักสูตรการอบรมเครื่องมือในการพัฒนาระบบคุณภาพ MTC-LA 07 รุ่น 1 วันที่ 30-31 มกราคม 2558  และการรับสมัครหลักสูตรการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ MTC-LA 08 รุ่น 1 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 จ.กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 สามารถ ดาวโหลด ใบสมัครด่วน  
ความภาคภูมิใจ 15 ปี มาตรฐานเทคนิคการแพทย์ และ 10 ปี กระบวนการรับรอง LA

ความภาคภูมิใจ 15 ปี มาตรฐานเทคนิคการแพทย์ และ 10 ปี กระบวนการรับรอง LA  ภาระกิจต่างๆที่นำไปสู่ความยั่งยืนของการธำรงค์ไว้ซึ่งระบบคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ การริเริ่มพัฒนามาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ด้วยการปฏิบัติ

- ภาระกิจการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
- ภาระกิจการพัฒนาฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน LA
- ภาระกิจลงตรวจประเมิน LA ทั่วประเทศ
- ภาระกิจลงตรวจประเมินต่างประเทศ
- การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการแบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
- ภาระกิจการทำโครงการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทั่งได้รับเกียรติบัตรจาก วุฒิสภา
- ภาระกิจมอบใบประกาศรับรองระบบบริหารคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
- ภาระกิจการจัดงานมหกรรมคุณภาพระดับชาติ (Thailand LA Forum)
- ภาระกิจมาตรฐานไทยไปสากล โดย US.CDC ขอแปลมาตรฐานเทคนิคการแพทย์และนำไปใช้เป็นแม่แบบ อีกทั้งต้อนรับชาวต่างชาติเพื่อเยี่ยมชมโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
- ภาระกิจ LA Present ในประเทศอัฟริกา
- ภาระกิจให้การร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติร่วมกับองค์กรต่างๆ
 

ข่าวสารจากนายกสภา

รศ.สมชาย วิทยยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เข้าประชุมในกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเสนอการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุข ต่อ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนศัย หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. ในวันเสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารแนบ
อ่านต่อ

LA สนับสนุนโดย สปสช 2558

  
อัพเดทล่าสุด [2014-12-15 09:00:00]
อ่านต่อ

Login

Username :
password : Login
Lost password | Register