Hot News

โครงการอบรมหลักสูตร MTC-LA ประจำปี 2559

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม MTC-LA หลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2559  และ แจ้งข่าว update เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมดังนี้-  LA 02 รุ่น 12  20-22 มีนาคม  2559  สถานที่  เป็น  จังหวัดตรัง- LA 08 plus  รุ่นที่ 1   26-28 กุมภาพันธ์  2559 สถานที่ เป็น  จังหวัดอุดรธาณีผู้สนใจสามารถ download เอกสารได้ตามเอกสารแนบประกาศ
Massege form Dr. John Khengasong (Chief of International Laboratory Branch, GAP, U.S. CDC) to Thai Laboratory Accreditation

ในการพบกับ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และผู้อำนวยการศูนย์รับรอง ผมอยากจะมีส่วนร่วมกับภูมิภาคนี้ในเรื่องที่ผมสนใจเป็นอย่างมาก  เรา ห้องปฏิบัติการ สมาคมฯ สภาฯ และผู้มีส่วนร่วมในทุกฝ่าย ต้องมั่นใจว่าคุณภาพของการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ใช่เพียงแค่การรับรอง  แต่เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญต่อให้บริการผู้ป่วย เราจะต้องเข้าใจตรงกันและสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการทำให้ได้ตามมาตรฐานเป็นสิ่งที่ต้องลงทุน ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย  ในขณะที่การให้ผลตรวจที่ไม่ถูกต้องกับผู้ป่วยเป็นการสูญเสียโอกาส
         ผมสนใจในการเดินทาง มากกว่าจุดหมายปลายทาง การเดินทางเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จุดมุ่งหมายคือการรับรอง เรามาทำความเข้าใจให้มันถูกต้อง ไม่ใช่ว่าห้องปฏิบัติการทุกแห่งจะได้รับการรับรอง และไม่ใช่ว่าห้องปฏิบัติการทุกแห่งควรจะได้รับการรับรอง แต่ห้องปฏิบัติการทุกแห่งอย่างน้อยควรจะอยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง นั่นเป็นความพึงพอใจและความยินดีที่เรามีและเรียนรู้จากการทำงานร่วมกันนี้ เราใช้แนวคิดมากมายจากพวกคุณ

ชมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=u9cYUhcmHhg

ข่าวสารจากนายกสภา

สารจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์ อวยพรปีใหม่ 2558         คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระปี 2557-2560 ชุดที่ 4 นี้ เริ่มเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้งหมด 11 ชุด ซึ่งมีเพิ่มจากชุดเดิม 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ มีคณะทำงานทั้งหมด 3 ชุด เพิ่มจากเดิม 1 ชุด คือ คณะทำงานโครงสร้างมาตฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ประเทศไทย (Lab Benchmarking Survey) มีศูนย์รับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สภาเทคนิคกาแพทย์ ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ได้รับรอง LA ไปแล้วทั้งหมด 829 แห่งทั่วประเทศ         สถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์อนุมัติให้บัณฑิตขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มี 11 แห่ง และสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์อนุมัติเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอนรอบละ 1 ปี ถึงปีการศึกษา 2557 มี 3 แห่ง จำนวนสมาชิกที่ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จำนวน 14,500 คน         ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 ผมในนามของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านสมาชิกและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เปี่ยมด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ รศ. ทนพ. สมชาย  วิริยะยุทธกร   นายกสภาเทคนิคการแพทย์
อ่านต่อ

LA สนับสนุนโดย สปสช 2558

  
อัพเดทล่าสุด [2014-12-15 09:00:00]
อ่านต่อ

Login

Username :
password : Login
Lost password | Register