Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ ๑๓

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ ๑๓ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  ณ อิมแพค เมืองทองธานี


ค่าตรวจประเมิน LA

ค่าตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551  ประกาศใช้ตั้งแต่ 11 สิงหาคม  2553


เชิญร่วมงานมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพแห่งชาติกับแพทยสภา Thailand Medical Expo 2010

http://www.facebook.com/photo.php?pid=30983093&l=3f20aa0d17&id=1437522472เชิญร่วมงาน "มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพแห่งชาติกับแพทยสภา Thailand Medical Expo 2010"ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 พฤสจิกายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เวลา 9.00-19.00 น.สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมจัดบูธ หมายเลข L04    ในงานประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคและสุขอนามัย แก่ประชาชนทั่วไป บริการทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพครบวงจร เทคโนโลยีทางการแพทย์ ยา อาหารเสริม และกิจกรรมบันเทิงมากมายในงาน  


กิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2553

กิจกรรมของสภาเทคนิคการแพทย์   เนื่องในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี  ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2553    


โปรแกรมการหาเวลาปั่นอ่านเซลล์และโปรแกรมหาความแรงของแอนติบอดี้ในงานธนาคารเลือด

โปรแกรมการหาเวลาที่เหมาะสมในการปั่นอ่านเซลล์และโปรแกรมหาความแรงของแอนติบอดี้(Potency)  ในงานธนาคารเลือด รุ่นทดลอง  โปรดศึกษาวิธีใช้งานก่อนนำไปใช้   หากมีข้อเสนอแนะในการใช้งาน กรุณาติดต่อ ithiritchao@gmail.com  เพื่อการพัฒนาโปรแกรมต่อไป จัดทำโดย ทนพ.อิทธิฤทธิ์ เชาวน์เลิศ   


ขอเชิญสมาชิกแสดงความคิดเห็นในแบบบันทึกความเห็นของภาคีสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 1

รศ.สมชาย  วิริยะยุทธกร  นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ รศ.ดร.ฉัตรเฉลิม  อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าร่วมประชุมในนามเครือข่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ "สานพลังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์  เป็นประธาน โดยคณะกรรมการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้ขอความร่วมมือจากเครือข่ายวิชาชีพ ให้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและประเด็นที่ควารปรับปรุงในเอกสารหลักและ/ร่างข้อมติของระเบียบวาระการประชุม สภาเทคนิคการแพทย์จึงขอความร่วมมือมายังสมาชิกทุกท่านแสดงความคิดเห็นในแบบบันทึกความเห็นของภาคีสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 1  และส่งแบบบันทึกความคิดเห็น มาที่ สภาเทคนิคการแพทย์ Fax 02-8840430 ต่อ 36053 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 (รายละเอียดดังเอกสารแนบค่ะ)


ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนและผลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ

ตัวอย่างแบบฟอร์มการกำหนดหัวข้อในแผนการทบทวนระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และนำมาใช้บันทึกผลการทบทวน เชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ควรดำเนินการต่อไป หน่วยงานอาจปรับปรุงเพิ่มเติมหัวข้อการท...


Update ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรบริหารห้องปฏิบัติการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารห้องปฏิบัติการรุ่นใหม่  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 8-10  กันยายน 2553 ณ โรสการ์เด้น สวนสามพราน จ.นครปฐมกรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรม 1500 บาท ตามเลขที่บัญชีที่แจ้งในใบสมัคร ภายในวันที่ 6 กันยายน 2553และเลื่อนการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2553


เชิญสมัครอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารห้องปฏิบัติการยุคใหม่" รุ่นที่ 3

ขอเชิญ นักเทคนิคการแพทย์  หัวหน้าห้องปฏิบัติการ หรือเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งหัวหน้าห้องปฏิบัติการ  เข้าอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารห้องปฏิบัติการยุคใหม่"  รุ่นที่ ...


update รายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการตรวจติดตามภายในรุ่นที่ 4

update รายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการตรวจติดตามภายใน  รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 23-24  สิงหาคม  2553


Page 16 From 31 | <...121314151617181920...>