Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างการใช้ Excel พื้นฐาน เพื่อการบันทึกรายการวัสดุและประเมินผู้ขาย

ตัวอย่างการใช้ Excel พื้นฐาน เพื่อการลงบันทึกรายการวัสดุที่จัดซื้อและการประเมินผู้ขาย สำหรับห้องปฏิบัติการขนาดเล็กให้ใช้งานอย่างง่าย ๆ และสอดคล้องตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในเรื่องการบันทึกรายการจัดซื้อและการประเมินผู้ขาย    สามารถดัดแปลงให้เหมาะสมตามเกณฑ์ประเมินผู้ขายของหน่วยงาน   ให้ทดลองใช้ และ feed back เพื่อการปรับปรุงได้ที่ wanika.manorom@gmail.com วรรณิกา  มโนรมณ์


สภาเทคนิคการแพทย์ เชิญฟังบรรยายเรื่อง “วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่”

       วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องบุหรี่ ?ทำไมนักเทคนิคการแพทย์จึงควรมีบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ?            สภาเทคนิคการแพทย์  เชิญฟังบรรยายเรื่อง “วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่”  โดย ผศ.ทนพ.พิศิษฐ์ นามจันทรา ประธานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในการประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย วันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องมาบตาพุด โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ท่านผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย จะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าของสภาเทคนิคการแพทย์ สนับสนุนโดย สสส.   


รายงานผลการสัมมนาระดับชาติว่าด้วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพและการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

รายงานผลการสัมมนาระดับชาติว่าด้วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพและการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ท่านผู้สนใจกรุณา down load เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลวิธีในการพัฒนาคุณภาพต่อไป


คนดีวันละคน : ๒๒๕. ศ. ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

คนดีวันละคน : ๒๒๕. ศ. ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล            ศ. ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล เป็นทั้งนักบริหารและนักวิชาการที่มีความสามารถสูงและคุณธรรมสูงมาก             จากการไปเยี่ยมชื่นชมคณะเทคนิคการแพทย์เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๓   ฟังการบรรยายสรุปวิธีคิดในการบริหารจัดการคณะ ทำให้ผมเห็นความสามารถด้านการบริหารของท่าน    ว่าท่านบริหารแบบทันสมัยมาก   ความเป็นที่ยอมรับเห็นได้จากท่านเป็นคณบดีไปแล้ว ๒ สมัย แล้วไปเป็นรองอธิการบดี ๑ สมัย    ตอนนี้กลับมาเป็นคณบดีอีกเป็นสมัยที่ ๓   ได้เห็นผลงานวิจัยของคณะที่ท่านเล่า สะท้อนภาพความเป็นนักวิชาการชัดเจนมาก   และมีประจักษ์พยานคือท่านมีผลงานวิจัยที่นำสมัยมาก จึงเป็นผู้บริหารที่มีตำแหน่งวิชาการเป็นถึงศาสตราจารย์           ท่านเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน   และเห็นคุณค่าของคนเล็กคนน้อย    ดังที่ท่านมักจะอวดคนสวนคนเดียวของคณะคือคุณสมศักดิ์ ที่ป็นคนรักต้นไม้ รักสวนที่ตนเป็นผู้จัด          ท่านได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผมได้มีโอกาสไปแสดงความยินดีด้วย ดังรูป        วิจารณ์ พานิช๑๔ มี.ค. ๕๓  ศ. ดร. วีระพงศ์  ปรัชชญาสิทธิกุล จาก http://gotoknow.org/blog/thaikm/344714


รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 2  โรงแรม เจ บี หาดใหญ่  จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 18-19  มีนาคม 2553        ผู้รับการอบรต้องเข้าร่วมการอบรมครบถ้วนเต็มเวลาทั้ง 2 วันจาก วรรณิกา มโนรมณ์ 081-8530611


บันทึกเรื่องการนับเวลาเกื้อกูลตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

บันทึกกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553 เรื่องการนับเวลาเกื้อกูลตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามเอกสาร down load


ขอเชิญสมัครอบรมเทคนิคการตรวจติดตามภายใน

ขอเชิญสมัครอบรมเทคนิคการตรวจติดตามภายใน   ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ระยะเวลาดำเนินการ   ( รุ่นละ   2  วัน  )        รุ่นที่ 2       18-19    มีนาคม       2553      จังหวัดสงขลา       จำนวน 40 คน    กรุณาส่งแบบฟอร์มใบสมัคร                                                                                                                             รุ่นที่  2  ภายในวันที่  26 กุมภาพันธ์   2553 ทาง  e-mail : mttrain51@gmail.com   ประกาศรายชื่อผู้รับการพิจารณาเข้าอบรม ภายในวันที่ 2   มีนาคม  2553 ผู้สมัครโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรม 1000 บาท   เข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์   ชื่อบัญชี “สภาเทคนิคการแพทย์(ฝึกอบรม)” เลขที่บัญชี  9510022055  และ FAX ใบโอนเงินที่ 02-8840430  ต่อ  36053 ภายในวันที่ 5 มีนาคม  2553   สถานที่จัดสัมมนา    จังหวัดสงขลา (ผู้เข้าอบรมควรอยู่ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง)ค่าลงทะเบียน   1,000 บาท เพื่อเป็น ค่าเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุฝึกอบรม (นำเข้าสภาเทคนิคการแพทย์ )  ทั้งนี้ ไม่รวมจ่ายค่าเดินทางจากบ้านพักมายังจุดนัดหมาย  เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ประชุม


ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน รุ่นที่ 1

โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน รุ่นที่ 1   โรงแรมโรสการ์เด้น สวนสามพราน  จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้สมัครที่มีรายชื่อดังกล่าว  กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรม 1000 บาท   เข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์   ชื่อบัญชี “สภาเทคนิคการแพทย์(ฝึกอบรม)”  เลขที่บัญชี  9510022055     และ FAX ใบโอนเงินที่ 02-8840430  ต่อ  36053   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2553  การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับเอกสารการโอนเงินแล้ว


ขอเชิญสมัครประกวด Best Practice Awards on Hospital Point of Care Management

ขอเชิญ นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดงาน POCT ที่มีประสบความสำเร็จ มีแบบแผนและกลยุทธที่โดดเด่น เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเป็นตัวอย่างของการดำเนินงานให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ภายนอกห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลวัตถุประสงค์ 1. เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และเทคนิคในพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  Hospital Piont of Care ของโรงพยาบาลต่าง ๆ 2. เพื่อสนับสนุนบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ ในการบริหารจัดการระบบคุณภาพของการใช้  เครื่องมือ POCT สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยการสนับสนุนและ     ประสานงานจากสหวิชาชีพ 3. เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ Point of Care ในประเทศไทยสู่ระดับมาตรฐานสากล กลุ่มเป้าหมายนักเทคนิคการแพทย์หรือทีมงานของโรงพยาบาลที่มีผลงานในการพัฒนางานระบบบริหารจัดการ POCT  ในองค์กร แนวทางการดำเนินงาน1. ผู้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทั้ง Poster Presentation และ Oral Presentation ต้องนำส่ง            ข้อมูลกิจกรรมตามหัวข้อที่กำหนดสมัครเข้าประกวด ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 25532. คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลกิจกรรม  และแจ้งกลับเพื่อยืนยันการนำเสนอผลงาน      ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 25533. ผู้ที่มีผลงานดีเด่นจะได้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 34     วันที่    21 เมษายน 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  พัทยา จังหวัดชลบุรี กรุณา Down load โครงการ และใบสมัครพร้อมหัวข้อในการนำเสนอกิจกรรมดำเนินการเพื่อส่งเข้าประกวด ได้ตามไฟล์แนบนี้ เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมประกวด และเงินรางวัล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  วรรณิกา  มโนรมณ์  081-8530611 หรือ e-mail: poctaward@gmail.com


ขอเชิญชวนขอรับการตรวจรับรองระบบบริหารคุณภาพ(LA) สนับสนุนโดย สปสช

ขอเชิญชวนห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ที่ยังไม่เคยรับการตรวจรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2551  สมัครเข้ารับการตรวจประเมิน LA โดยได้รับการสนับสนุนค่าตรวจประเมิน จาก สปสช.โปรดส่งใบสมัครและเอกสารประเมินตนเองตามที่ระบุในใบสมัครให้ครบถ้วน          ส่งที่ผู้ประสานงานการตรวจประเมิน คุณภัทราภรณ์ บุญขันท์ ตามที่อยู่ในใบสมัคร download ได้จาก web สภาเทคนิคการแพทย์นี้ ในหัวข้อเอกสาร-ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29  มกราคม 2553 เพื่อรับการตรวจประเมินตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม2553                     รับจำนวนจำกัด


Page 16 From 30 | <...121314151617181920...>